ตะกร้า 0

การอบรม Learn & Shop ณ Global House จังหวัดนครราชสีมา

การอบรม Learn & Shop ณ Global House จังหวัดนครราชสีมา

31 พฤษภาคม 2023

กิจกรรมการอบรม Learn & Shop ณ Global House จังหวัดนครราชสีมา

 

การอบรม “เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า MMA และการเชื่อม MIG/MAG อย่างถูกวิธี และปลอดภัย”

 

                                        

 

 

                    เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ทาง KOVET Thailand ได้ร่วมกับ Global House สาขาโคราช จัดกิจกรรมอบรมการเชื่อมไฟฟ้าและการเชื่อมมิกอย่างถูกวิธี ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ เพื่อให้ชาวโคราชและคนในพื้นที่ ได้รู้จักวิธีการเชื่อมไฟฟ้าแบบถูกวิธี และสามารถนำไปเป็นวิชาชีพได้ ไม่จำกัดว่าเฉพาะช่างเชื่อมที่สามารถเข้าอบรมได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้คนหลากหลายอาชีพ ทำให้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมถึง 46 ท่าน อาทิ หัวหน้าช่างเชื่อม อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพช่างเชื่อม ผู้รับเหมา พนักงานบริษัทเอกชน และเกษตรกร

 

 

 

 

 

                     ณ วันกิจกรรม ทาง KOVET ได้รับเกียรติจากท่านวัชรพล จอนเกาะ นายก อบต.บ้านเกาะ มากล่าวเปิดงานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะการเชื่อม และกล่าวแสดงความยินดีต่อกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อชาวโคราชและคนในพื้นที่ ได้รู้จักวิธีการเชื่อมไฟฟ้าแบบถูกวิธี และสามารถนำไปเป็นวิชาชีพได้ ก่อนเริ่มกิจกรรม

 

 

 

 

 

                     กิจกรรมการอบรมภาคทฤษฎี เริ่มบรรยายเรื่องความปลอดภัย และอันตรายในงานเชื่อม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า MMA และการเชื่อม MIG/MAG กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:00 น. หลังจากอบรมมีการถามตอบเพื่อชิงรางวัล ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านให้ความสนใจในการตอบคำถาม และได้ของรางวัลจากทางบริษัทไปอย่างมากมาย

 

 

 

 

 

                     กิจกรรมการอบรมภาคปฏิบัติ เริ่มต้นด้วยการแนะนำอุปกรณ์และวิธีในการเชื่อม จากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาทดลองเชื่อม หลายท่านที่พึ่งเคยได้ทดลองเชื่อมเป็นครั้งแรก สามารถเชื่อมได้ในครั้งแรก โดยใช้เวลาในการเชื่อมไม่ถึง 10 นาที กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 – 15:00 น.

 

 

             

 

 

 

                     หลังจากนั้นผู้บรรยาย คุณสุริยน จันทร์หาร มอบเกียรติบัตร คูปองส่วนลด และลวดเหล็กเหนียว (TIGER) KV-26 ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และรวมกันถ่ายรูปร่วมหลังจบกิจกรรมการอบรม

 

 

ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษา

หากสนใจสินค้าลวดเชื่อมต่างๆ สามารถติดต่อเราได้ที่

@kovet

[email protected]