ตะกร้า 0

เกจปรับระดับแรงดัน

เกจวัดแรงดันลม คืออะไร?

เกจวัดแรงดันลม คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการวัด อ่านค่า และควบคุมความดัน (Pressure) ของไหลทั้งของเหลวและก๊าซทุกชนิดในระบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องควบคุมระดับแรงดัน ได้รับความนิยมมากในกลุ่มอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเกจวัดแรงดันลมจะมีหน้าปัดมาตรวัดที่ระบุปริมาณความดันที่ตรวจวัดได้ ระบุออกมาเป็นหน่วยวัดต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน เกจวัดแรงดันลมนั้นมีหลายประเภท แต่เกณฑ์การจัดแบ่งที่นิยม คือการจัดแบ่งตามคุณลักษณะย่านการวัดค่าความดัน และรูปแบบการแสดงผลค่าความดัน

ประเภทของเกจวัดแรงดันลมแบ่งตามย่านการวัด

 1. เกจวัดแรงดันลม ย่านความดันบรรยากาศ (Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันลมย่านความดันบรรยากาศใช้สำหรับตรวจวัดค่าความดันที่มีมากกว่า 1 atm หรือช่วงแรงดันปกติ ตั้งแต่ 0 ถึง 7 บาร์ หรือ 0 ถึง 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีทั้งแบบเกจวัดแรงดันลมแบบธรรมดา แบบน้ำมัน และแบบดิจิทัล แต่ที่ได้รับความนิยมจะเป็นแบบเกจวัดแรงดันลมย่านความดันบรรยากาศแบบธรรมดา และแบบน้ำมัน

 1. เกจวัดแรงดันลม ย่านความดันสุญญากาศ (Vacuum Gauge)

เกจวัดแรงดันลมย่านติดลบหรือวัดความดันด้านสุญญากาศ เป็นช่วงที่มีค่าความดันต่ำกว่า 0 บาร์ เช่น -1 ถึง 0 บาร์ เป็นต้น นิยมใช้สำหรับวัดค่าแรงดันลม แรงดันน้ำ อากาศอัด ไฮดรอลิก ก๊าซ น้ำมัน และสารเคมีต่าง ๆ

 1. เกจวัดแรงดันลม สองย่านความดัน (Compound Gauge)

เกจวัดแรงดันลมที่มีความครบเครื่อง สามารถวัดค่าแรงดันได้ทั้งย่านความดันบรรยากาศ และย่านความดันสุญญากาศในเครื่องเดียว ซึ่งหมายความว่าจะเป็นค่าแรงดันต่ำ (ติดลบ) หรือค่าแรงดันระดับปกติก็สามารถตรวจวัดได้ เช่น แรงดัน -1 ถึง 10 บาร์ เป็นต้น

 

ประเภทของเกจวัดแรงดันลมแบ่งตามรูปแบบการแสดงผล

 1. เกจวัดแรงดันลมแบบเข็ม (Analog Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันลมประเภทคลาสสิกที่มักพบเห็นได้ในหนังภาพยนตร์หรือสารคดีทั่วไป รวมถึงเป็นเกจวัดแรงดันลมที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในอาคารครัวเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นเกจวัดแรงดันลมที่มีราคาถูก และสามารถจัดการดูแลรักษาได้ง่าย โดยเกจวัดแรงดันลมแบบเข็มจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เกจวัดแรงลมปกติ (แบบแห้ง) ที่ใช้รับแรงกระแทกและแรงสะเทือนได้ไม่มาก และเกจวัดแรงดันลมแบบเข็มน้ำมันที่รองรับแรงสะเทือนได้สูง อ่านค่าได้ละเอียด เพราะมีน้ำมันคอยลดการสั่นสะเทือนให้ส่วนหนึ่ง อีกทั้งเกจวัดแรงดันลมประเภทนี้จะมีโครงสร้างสำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้าปัดแสดงผล (Indicator) ที่มีหน้าที่ในการแสดงผลค่าแรงดัน เข็มชี้จะเคลื่อนตัวด้วยการหมุนไปตามเส้นแบ่งค่าที่ระบุไว้ หมุนตามเข็มนาฬิกา และส่วนของอุปกรณ์ความดัน (Pressure Element) ที่คอยทำหน้าที่เปลี่ยนแรงดันที่กระทำต่อตัวเกจวัดแรงดันลมให้เป็นแรงเชิงกลที่ต่อเข้ากับกลไกหน้าปัดเพื่อให้เข็มหมุนชี้แสดงผล

 1. เกจวัดแรงดันลมแบบดิจิทัล (Digital Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันลมที่มีราคาสูงกว่าแบบเข็ม แต่ในด้านประสิทธิภาพความแม่นยำในการวัดค่าก็สูงกว่าด้วยเช่นกัน เพราะเกจวัดแรงดันลมแบบดิจิทัลมีความทันสมัย จะมีหน้าปัดแสดงผลระบุค่าแรงดันออกมาเป็นตัวเลขตามหน่วยวัดต่าง ๆ ให้อย่างละเอียด จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการความละเอียดแม่นยำสูง มีการควบคุมมาตรฐานแรงดันไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งเกจวัดแรงดันลมแบบดิจิทัลบางรุ่นยังมีฟีเจอร์พิเศษสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย ทำให้สามารถควบคุมและสั่งการจากระยะไกลได้ไหลลื่น เสถียร สะดวกสบายกว่าเดิม

หน่วยวัดความดันและย่านการวัดของเกจวัดแรงดันลมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

เกจวัดแรงดันลมมีหน่วยการวัดที่หลากหลาย เนื่องจากในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีช่วงแรงดันและหน่วยวัดที่ไม่เหมือนกัน เพื่อช่วยให้การวัดแรงดันมีความแม่นยำ มีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของการใช้งานมากที่สุด การเลือกเกจวัดแรงดันลมให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยวัดความดันทั่วไป โดยหน่วยวัดความดันใช้กันอย่างแพร่หลาย มีดังนี้

 1. ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) เป็นการวัดแรงดันที่ใช้ต่อตารางนิ้วของพื้นผิว เกจวัดแรงดันลมที่ใช้หน่วย PSI มักจะเป็นที่นิยมใช้ในประเทศอังกฤษ หรือพบได้บ่อยในอุตสาหกรรมยานยนต์ HVAC และกระบวนการอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถวัดได้ตั้งแต่ค่าแรงดันลมต่ำ เช่น 0 ถึง 30 PSI สำหรับแรงดันลมยาง และ 0 ถึง 10,000 PSI สำหรับแรงดันลมในระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
 2. บาร์ (Bar) หรือหน่วยวัดแรงดันในระบบ SI นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เกจวัดแรงดันแบบทั่วไปมักมีระบุตั้งแต่ 0 ถึง 1 บาร์ สำหรับแรงดันต่ำไปจนถึง 0 ถึง 400 บาร์ สำหรับเกจวัดแรงดันลมสูง
 3. กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/ Cm2) หรือหน่วยวัดแรงดันในระบบเมติก
 4. มิลลิเมตรปรอท (mmg) หรือแรงดันภายนอกที่ทำให้ปรอทในหลอดแก้วสูงขึ้น 1 มิลลิเมตร
 5. ค่าความดันอากาศมาตรฐาน (atm) หรือหน่วยความดันบรรยากาศ โดยมีค่าเทียบเท่า 101,325 ปาสกาล
 6. ปาสกาล (pa) หรือหน่วยความดันภายในที่พบได้บ่อย ๆ จะเป็นหน่วย kpa และ mpa นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การทดสอบห้องปฏิบัติการ และอุตสาหกรรมยา เกจวัดแรงดันลมมีตั้งแต่ 0 ถึง 100 kpa สำหรับแรงดันต่ำ และ 0 ถึง 10,000 kpa สำหรับแรงดันสูง

วิธีเลือกเกจวัดแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน

แนวทางการเลือกเกจวัดแรงดันลมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ หากต้องเลือกเกจวัดแรงดันลมให้พิจารณาจากปัจจัยสำคัญ ดังนี้

 1. ประเภทของเกจวัดแรงดันลม

เกจวัดแรงดันลม สามารถใช้วัดค่าความดันของไหลได้ทั้งของเหลวและก๊าซทุกชนิด ซึ่งหมายความว่ามีทั้งแบบที่วัดลม วัดน้ำและน้ำมันได้ รวมถึงสามารถวัดสารกัดกร่อนในกระบวนการได้เช่นกัน ควรเลือกซื้อเกจวัดแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความทนทาน และอายุการใช้งานของเกจวัดแรงดัน หากต้องการเกจวัดแรงดันลมและน้ำ แนะนำให้เลือกแบบย่านความดันต่ำที่มีความละเอียดแม่นยำสูง หากใช้วัดน้ำมันควรเลือกเกจวัดแรงดันที่มีช่วงวัดสูง และหากใช้สำหรับวัดสารกัดกร่อนในระบบ ควรพิจารณาถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นหลัก วัดสุที่แข็งจะมีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี

 1. เลือกจากคุณลักษณะของเกจวัดแรงดันลม

วัสดุที่ใช้ผลิต หน่วยวัดที่แสดงผลบนหน้าปัด ขนาดความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือนหน้าปัด รูปแบบเกลียวที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และชิ้นส่วนท่อข้อต่อ และฟังก์ชันพิเศษของเกจวัดแรงดันลม ทุกปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณลักษณะของเกจวัดแรงดันลมแต่ละรุ่นทั้งสิ้น ต้องการเกจวัดแรงดันลมที่มีคุณสมบัติอะไรให้เลือกซื้อตามความเหมาะสมเหล่านั้นเลย

 1. พิจารณาจากงบประมาณ

เกจวัดแรงดันลมแบ่งออกได้หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทต่างก็มีคุณลักษณะและประสิทธิภาพที่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้งบประมาณหรือต้นทุนทางด้านราคาก็ไม่เท่ากันด้วย ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงใช้งานง่ายก็ยิ่งมีราคาที่แพง เช่น เกจวัดแรงดันลมสองย่านความดันจะมีราคาสูงกว่าแบบประเภทที่วัดค่าย่านความดันได้เพียงย่านเดียว รวมถึงประเภทแสดงผลดิจิทัลก็มีราคาสูงกว่าแบบเข็ม (Analog) เพราะประสิทธิภาพความแม่นยำสูงกว่า แสดงผลระบุเป็นตัวเลขหน่วยมาตรวัดเลย นี่ยังไม่นับถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตเกจวัดแรงดันลมของแต่ละแบรนด์ หากเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นแบบดีคุณภาพสูง ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีก ควรกำหนดงบประมาณที่ต้องการแล้วจะช่วยให้เลือกเกจวัดแรงดันลมได้ง่ายขึ้น

ทำไมต้องเลือกซื้อเกจวัดแรงดันลมจาก KOVET

 เกจวัดแรงดันลม ภายใต้แบรนด์ของบริษัท KOVET ประกอบไปด้วยแบรนด์ 3 ดังนี้ 1. KOVET (โคเวท)  2. Alibaba (อะลีบาบา) 3. Magic Lamp (เมจิก แลมป์)

 • เกจวัดแรงดันลมที่มีความแม่นยำสูงได้มาตรฐานสากล

เกจวัดแรงดันลม ภายใต้แบรนด์ของบริษัท KOVET เป็นเกจวัดแรงดันลมที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงสูง เชื่อถือได้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากลในทุกขั้นตอนการผลิต อีกทั้งวัสดุที่ใช้ในการผลิตเกจวัดแรงดันลมก็เป็นวัสดุคุณภาพสูง มีความทนทาน ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง วางใจได้เลยว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำละเอียดสูงแน่นอน

 • เกจวัดแรงดันลมที่มีความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

บริษัท KOVET ทราบดีว่าสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตล้วนแล้วแต่มีสภาพแวดล้อมที่มีหลากหลาย มีความสมบุกสมบัน หากเกจวัดแรงดันลมผลิตขึ้นโดยไม่ได้มาตรฐาน หรือผลิตจากวัสดุธรรมดาทั่วไปก็จะทำให้สินค้าเสื่อมประสิทธิภาพและเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด ทางเราจึงเลือกใช้เฉพาะวัสดุคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน และทดสอบวัสดุจริงก่อนสั่งผลิตทุกครั้ง มั่นใจได้เลยว่าเกจวัดแรงดันลมและอะไหล่เสริมต่าง ๆ ของ KOVET ทุกชิ้นจะมีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานแม้ว่าจะใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันก็ตาม

 • ติดตั้งใช้งานง่าย และมีความอเนกประสงค์

เกจวัดแรงดันลม ภายใต้แบรนด์ของบริษัท KOVET  ได้แก่ KOVET, Alibaba, Magic Lamp ได้รับการออกแบบมาให้มีความเรียบง่าย สามารถติดตั้งใช้งานง่าย แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้ ทางเราก็มีคู่มือประกอบการใช้งานอย่างละเอียดมอบให้พร้อมไปกับตัวสินค้า ทำให้ใคร ๆ ก็สามารถตั้งค่าและเริ่มติดตั้งใช้งานได้ นอกจากนี้เกจวัดแรงดันลมของ KOVET ทุกรุ่นยังมีหน้าปัดแสดงค่าความดันแบบละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน ทำให้อ่านค่าความดันได้ง่าย เห็นแล้วระบุค่าได้ทันที

 • ตัวเลือกที่หลากหลายรองรับทุกการใช้งาน

ไม่ว่าท่านจะเลือกซื้อเกจวัดแรงดันลมเพื่อนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใด ทางบริษัท KOVET ก็มีจำหน่ายเกจวัดแรงดันลมคุณภาพสูงรองรับการใช้งานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเกจวัดแรงดันลมที่ใช้งานในสภาวะแรงดันต่ำ หรือในสภาวะแรงดันสูง ประเภทการเชื่อมต่อและอะไหล่เสริมอื่น ๆ สำหรับตัวเลือกในการติดตั้งที่หลากหลาย ทาง KOVET ก็มีตัวเลือกให้ท่านสามารถเลือกซื้อได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างแน่นอน

 • สนับสนุนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

บริการทั้งก่อนและหลังการขาย คือจุดเด่นของบริษัท KOVET ที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าไว้อย่างเหนียวแน่นมายาวนาน เพราะที่ KOVET เราเชื่อมั่นว่าการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าอย่างมืออาชีพ คือสิ่งที่จะช่วยให้เราเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเลือกซื้อเกจวัดแรงดันลมสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ต้องการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเฉพาะ หรือมือใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกซื้อเกจวัดแรงดันลมให้ตรงกับการใช้งาน ทีมงานของบริษัท KOVET ทุกคนก็พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทุกท่าน

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

6 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. เกจวัดแรงดัน Magic Lamp II
  ฿0.00
 2. เกจวัดแรงดัน Magic Lamp I
  ฿0.00
 3. เกจวัดแรงดัน อาลีบาบา II
  ฿0.00
 4. เกจวัดแรงดัน อาลีบาบา I
  ฿0.00
 5. เกจวัดแรงดัน โคเวท 35
  ฿0.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

6 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย