ตะกร้า 0

ส่งสินค้าโดย

  • พัสดุลงทะเบียน

วันจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดประจำปี

จัดส่งจากวันถัดไป นับจากวันที่ได้รับโอน

ตรวจสอบความคืบหน้า

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่ LINE @Kovet หรือ (02)476-0028